Individuel coaching og sparring

Både som leder og medarbejder kan der være behov for individuel coaching og sparring. Det kan være at 

 • styrke personligt lederskab
 • gennemarbejde flere alternativer, inden vigtige beslutninger
 • arbejde med/ændre et eller flere specifikke adfærdsmønstre.

 

Eneundervisning

Ved særlige emner og behov kan det være en fordel med intensiv, målrettet undervisning/ sparring, bl.a. 

 • skriftlig kommunikation i forbindelse med større opgaver, fx speciale
 • skriftlig kommunikation i forbindelse med jobsøgning, fx ansøgning og CV
 • taler til specielle lejligheder, fx peptalk, præsentation af projekt, årsrapportering
 • sprogundervisning, fx ved vigtige kontakter med udlændinge, udlandsbesøg eller udstationering.

 

Kurser med egen/egne underviser(e)

Som alternativ til interne virksomhedskurser udvikler vi jeres uddannelseskoncept med 

 • formål og mål med kurset
 • manual med lektionsplaner med mål for undervisningen, understøttende teori, eksempler mv.
 • tidsplaner
 • PowerPoints, flipovere og andre evt. andre av-midler
 • deltagerøvelser samt evt. rolle- og situationsspil
 • deltagerdokumentation.

 

 

Endvidere kan vi uddanne og træne jeres medarbejder(e) til at gennemføre og vedligeholde uddannelseskonceptet, evt. suppleret med jævnlige underviserseminarer.

 

 

 

Kontakt os for et uforbindende forslag, der dækker lige netop jeres individuelle behov.