Analyserne (People Test Systems)  er et fremragende værktøj til at vise udvalgte aspekter af mennesker. Aspekter der ikke umiddelbart opleves i det daglige arbejde.

 

Alle analyser er relevante ved

 • rekruttering, jobrotation og udnævnelse, dvs. rette personprofil til rette jobprofil
 • individuel, målrettet ledelse og udvikling af den enkelte medarbejder, fx ved karriereplanlægning og personlig udvikling
 • planlægning af individuelle og fælles uddannelsesforløb
 • sammensætning af persontyper i eksisterende/kommende team, så gruppen fungerer optimalt.

 

Personanalyse

Analysen består af 220 spørgsmål/udsagn og tager ca. 30 minutter at gennemføre.

Det klarlægges, hvordan analysetager motiveres, engageres og får opfyldt sine behov. Endvidere beskrives analysetagers personlighed – med de stærke og svage sider der måtte være – med

 • 12 karaktertræk
 • 36 egenskaber
 • 6 forskellige teamroller.

Resultatet gennemgås med analysetager ved en personlig samtale, og såvel analysetager som virksomhed modtager resultatet skriftligt.

 

Færdighedsanalyse

Analysen består af 80 opgaver og gennemføres på tid (30 minutter).

Analysetagers logiske ræsonnering og analytiske problemløsningsprofil beskrives inden for områderne:

 • Generel korrekthed i besvarelsen af opgaverne
 • Hurtighed mht. konklusioner og beslutninger
 • Evnen til at tænke og konkludere logisk ud fra givne informationer
 • Evnen til at se rette sammenhænge og problemløse ud fra observationer
 • Evnen til at tilegne sig ny viden i relation til jobfunktion
 • Matematisk sans
 • Sproglig evne
 • Evnen til at gennemskue, forstå og løse komplekse og indviklede opgaver.

Resultatet gennemgås med analysetager ved en personlig samtale, og såvel analysetager som virksomhed modtager resultatet skriftligt.

 

Teamanalyse og -udvikling

Teamanalyser er et fremragende værktøj til at sammensætte/udvikle det optimale team, så alle 6 teamroller er tilgodeset:

 

 • Organisator:            den strukturerede
 • Analysator:             den rationelle
 • Styrende:                den gennemslagskraftige
 • Igangsætter:           den dynamiske
 • Innovator/kreativ:   den nytænkende
 • Støttende:               den sociale.