”Words Create Worlds” … og det gælder netop om at ”skabe” den rigtige ”verden”, når budskabet formidles.

 

Formidlingen skal være

  • i orden, når budskabet er i orden!
  • målrettet, situationsbestemt, slagkraftig, overbevisende, engagerende og motiverende
  • professionel.

  

Dynamisk præsentationsteknik

Få værktøjer til at planlægge og formidle fagligt og holdningsmæssigt stof effektivt, målrettet og optimalt.

Behersk at opbygge og strukturere præsentationer med udgangspunkt i målgruppen, gruppens forudsætninger og behovet for information.

Præsenter overskueligt og klart med et tydeligt budskab!

 

Underviserkursus

Lær at afdække undervisningsbehov, formulere undervisningsmål, planlægge undervisning samt udarbejde lektionsplaner, deltagerdokumentation, øvelser og av-midler.

Behersk effektiv, fokuseret, varieret og situationsbestemt undervisning.

Undervis målrettet, varieret, engageret og engagerende, motiveret og motiverende!

 

Speaker coaching

Individuel sparring til at optimere talen/præsentationen – i såvel indhold som form.

Arbejd individuelt med at fokusere på og raffinere talens mål, budskab og formidling.

Tal med gennemslagskraft og klar vægt på, at budskabet går rent ind.

 

Effektiv mødeledelse og -deltagelse

Udnyt mødetiden optimalt, få indflydelse på processen og forløbet – og ikke mindst resultatet.

Behersk at forberede, lede og deltage i møder samt optimere ressourceforbruget ved møder.

 

Bidrag konstruktivt til at styre og påvirke mødetiden effektivt og optimalt – uden spild af ressourcer!