Selv om adfærdsændring er hårdt arbejde, er sidegevinsten, at bevidstheden om egne potentialer og muligheder vækkes.

 

Resultatet er øget tilfredshed og trivsel samt bedre og mere hensigtsmæssig udnyttelse af medarbejdernes og virksomhedens ressourcer.

  

Mindfulness

Mindfulness (”åndsnærværelse”) er midlet til at leve livet med udbytte af indsatsen.

Opdag, hvor meget nemmere omgangen med andre, fx kunder og kolleger, bliver, gennem at identificere egne underliggende behov og mønstre,.

Slip alt det, der fylder unødigt, og fokuser på det, der er vigtigt og giver mening. Bring 7 principper ind i arbejdslivet og opdag, hvor mange konflikter der kan undgås.

  • Beginners mind:                           Hver dag … en ny dag!
  • Ikke-bedømmelse:                        ”Så’danhed”
  • Aversion og tiltrækning:                 Dit ”styresystem”
  • Tålmodighed:                               Rette indsats – rette tid
  • Ikke-ambition:                              Indsats – ikke resultat
  • Accept:                                       Ultimativ kontrol
  • Letting go:                                   Vær fri

 

Assertiv, personlig gennemslagskraft

Påvirk aktivt kommunikationen hensigtsmæssigt, tag konfrontationer i opløbet og opnå personlig tilfredshed og gennemslagskraft.

Få indsigt i egne og andres reaktionsmønstre, selvforståelse og en klar, entydig og hensigts-mæssig adfærd.

Værdien af kommunikationen ligger i den respons, vi får.

 

Skab tillid og kontakt (nlp)

Skab relationer til kunder og kolleger gennem tillid, kontakt og positiv, målrettet kommunikation.

Bliv bevidst om baggrunden for kommunikation og lær at opfatte det egentlige indhold i kommunikationen samt at kommunikere respektfuldt, tolerant, forstående og effektivt.

Etabler og fasthold relationer og godt samarbejde – såvel eksterne som internt.

 

Styrer du tiden – eller styrer tiden dig?

Tid er den mest demokratiske ressource, der findes. Alle har lige meget af den, men nogle får mere ud af deres tid, end andre!

Få værktøjer og løsninger til at planlægge, prioritere og løse tidsproblemer i dagligdagen.

Styr egen arbejdsdag målrettet og udnyt tid og ressourcer effektivt.