Ord står alene!
Ord sender signaler!
Ord har magt!

Modtageren danner sig og reagerer på et – mere eller mindre – korrekt billede af afsender: Venlig/uvenlig, uformel/formel, glad/sur osv.

Det at vigtigt at ha’ styr på den skriftlige kommunikation; at formidle budskabet målrettet, præcist, klart, kort og venligt, men bestemt – samt korrekt.

”Det bly, der støbes til typer, udretter mere end det, der støbes til kugler” (Georg Brandes).

 

Skriv klart – kort og godt!

Få styr på e-mails, breve og notater, og få rusket op i skrivevaner og -uvaner.

Bliv bevidst om at fokusere på såvel indhold og form og at skrive nøjagtig det, der understøtter målet.

Skriv professionelle tekster, der er entydige, enkle og klare – i en sprogstil og –tone der er tilpasset modtageren.

 

Skriv korrekt!

Få opfrisket de seneste regler (november 2012) for tegnsætning, grammatik og retskrivning.  Undgå ”støj” i form af forstyrrende tegnsætnings-, grammatiske- og retskrivningsfejl.

Skriv tekster, der signalerer kvalitet!

 

Styr(k) dine notater og referater

Skriv objektive, dækkende referater/tekster med minimalt brug af tid og ressourcer.

Lær en effektiv notatteknik, der sikrer, at væsentlige fakta fastholdes. Lær at bearbejde stikordene til fyldestgørende referater/tekster.

Fasthold enkelt og nemt hændelsesforløb fra fx møder, telefonsamtaler, forelæsninger mv.

 

Den gode rapport

Udtryk synspunkter tillidsvækkende, interessant og overbevisende.

Arbejd med at skrive læseværdige rapporter, der er målrettede og understøtter tesen mht. såvel synspunkter og holdninger som argumenter.

Påvirk modtageren med din(e) konklusion(er).